แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      ขอเสนอ
 

                   วางลง ก็เป็นสุข         
: เซียวเยว์         
      100 ประเด็น 100 ปัญหา      
     : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร์      
   Accounting Information Systems   
   : Robert L. Hurt   
 

 

 สามก๊ก                 
: เจริญ วรรธนะสิน                 
คุ้งน้ำค้าง                 
: ประภัสสร เสวิกุล                 

 
       หนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 2553
            เปิดรหัส สกัดกรรม    โดย : บุญญชา  ญาณปภัสสร
            ข้อกำหนดสำคัญ ตัวอย่างการแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูล  โดย : อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์
            หลักการตลาด           โดย : ฉัตยาพร  เสมอใจ
            17 วิธี เป็นคนฉลาดทางอารมณ์             โดย : สันทัด  จ่าม่วง
            เริ่มต้นอย่างมืออาชีพ กับ ASP.NET 3.5            โดย : ศุภชัย  สมพานิช
 
      
 
 
มิ.ย. | ก.ค.| ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.