แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      เดือนนี้อ่านอะไร?
 

 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
โดย  : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์         
                             
 
   
คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี
สำหรับ SMP
โดย : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์  
             
                  
ไม่เจ๊งชัวร์ ถ้ารู้จักทำบัญชี    
โดย : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ                       
                                     
 
                  
      

      
บัญชีง่ายๆ สไตล์ธุรกิจ
โดย : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
 
 
ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ ICT system and modern management
โดย : พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  
 
   
คู่มือ Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ สำหรับปี 2012-2013
โดย : ดวงพร เกี๋ยงคำ
 

เดอะเมจิก
โดย : รอนดา เบิร์น
 
มหาเศรษฐีไม่มีปริญญา
โดย : บุญชัย ใจเย็น
 
เสกเงินบาทเป็นเงินล้าน
โดย : ออมทอง วาทิน
 
 

 
 

 
มหัศจรรย์ชีวิต มยุรา เศวตศิลา
โดย : วรินทร์ธรา
 
 
สงสัยมั้ย ธรรมะ
โดย : ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง
 
 
ลับ ลวง พราง ภาค 5
ศึกชิงอำนาจ ผ่าแผนปฏิวัติเลือด
โดย : วาสนา นาน่วม
 
 

 

 

 
สุขนอกสูตร
โดย : สุปรียา ห้องแซง
 
อัจฉริยะสร้างสุข
โดย : วนิษา เรซ
 
คิดแบบยอดมนุษย์
โดย : อชิตะ
 
 

 

 

 

 
ครอบครัวอาเซียน
โดย : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์นกฮูก
 
พระจันทร์ลายดาว
โดย : ดวงตะวัน
 
คุณชายปวรรุจ
โดย : ร่มแก้ว
 
 

 

 

 
คุณชายรณพีร์
โดย : แพรณัฐ
 
 
คุณชายธราธร
โดย : ณารา
 
 
คุณชายรัชชานนท์
โดย : ซ่อนกลิ่น
 
 

       
 
คุณชายพุฒิภัทร
โดย : เก้าแต้ม